Info

Termin: 24-30 czerwiec 2018

Miejsce: Ośrodek Ostróda Camp

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie

Wiek uczestników: 12-17 lat


Koszt

Koszt: 510 zł

Zaliczka: Prosimy o przesłanie zaliczki 200 zł do dnia 20 maja 2018 z dopiskiem "Obóz reGeneration" i imieniem uczestnika. Pozostałą kwotę z tym samym dopiskiem należy przesłać najpóźniej do 24 czerwca 2018.

Numer konta: PEKAO SA 11 1240 2555 1111 0010 4522 6190

Istnieje możliwość dofinansowania dla dzieci z rodzin o niskich  dochodach. W razie potrzeby prosimy o kontakt.

             

 Kontakt

E-mail: ok.bilous@gmail.com

Telefonu: 507 707 429

Ważne dokumenty do wypełnienia

Prosimy o wypełnienie i podpisanie dokumentów z poniższych plików i przesłanie ich do 15 czerwca na adres: Ostróda Camp, ul.Plebiscytowa 46, 14-100 Ostróda

Created by Ostróda Camp Team

 .