Każdego roku w obozach i wydarzeniach biorą udział dziesiątki dzieci i dorosłych, których nie jest stać na wyjazd z ich miejsca zamieszkania.   Ich pobyt jest możliwy dzięki osobom takim jak Ty.  

Jeśli chcesz pomóc komuś w uczestnictwie w obozie chrześcijańskim organizowanym w naszym ośrodku, wystarczy wysłać pieniądze na konto poniżej.  
Dziękujemy za przekazane fundusze. 

 Numer konta bankowego na które można przesyłać ofiary: PEKAO SA 11 1240 2555 1111 0010 4522 6190

Created by Ostróda Camp Team

 .