Ostróda Camp
mieliśmy tutaj przywilej dzielenia się Dobrą Nowiną o Jezusie

Nieco Historii

Mówiąc o funkcjonującym dziś Ośrodku Katechetyczno-Misyjnym Ostróda Camp, nie sposób nie wspomnieć jak doszło do jego powstania.

Zaczęło się w 1966 r. w Szeszyłach, na białostocczyźnie. Jurek Bajeński i Kostek Jakoniuk, po powrocie ze studiów teologicznych w Stanach Zjednoczonych, przenieśli na nasz grunt doświadczenia i nowe sposoby pracy z młodzieżą. Dołączyli do nich Lonek i Ala Lewczukowie i właśnie w Szeszyłach zorganizowali nasz pierwszy chrześcijański obóz młodzieżowy.

Odtąd, każdego roku organizowaliśmy letnie i zimowe obozy w różnych miejscach Polski. Jednak organizacyjnie było to trudne. Zaczęliśmy więc modlić się o stałe miejsce.

I tak w roku 1971 doprowadził nas Bóg do pięknego miasteczka Ostróda, gdzie osiedliliśmy się na stałe i nadal funkcjonujemy.

Z czasem niewielka działka ze skromnym domkiem, stadołą i chlewikiem przerodziła się w piękną nowoczesną bazę konferencyjno-szkoleniowo-wypoczynkową, o szerokim i przyjaznym zapleczu. Stodoła zmieniła się w kapilcę, wybudowano budynek socjalno-mieszkalny (stołówka, kuchnia, sanitariaty, 15 pokoi, sala wykładowa, sala społecznościowa, klubo-kawiarnia), namioty ustąpiły miejsca drewnianym domkom, wybudowano boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa, jest kąpielisko z pomostem oraz amfiteatr. Teraz, jednorazowo w dobrych warunkach, możemy przyjąć 120 osób.

Od początków istnienia Ośrodka do dzisiaj w obozach uczestniczyło ponad 16.000 osób. Wiele z nich w tym miejscu powierzyło swoje życie Jezusowi, a niektórzy są dzisiaj pastorami i liderami w różnych kościołach.

Ośrodek Katechetyczno-Misyjny Ostróda Camp, to agenda Kościoła Chrystusowego w RP, ktorej dyrektorem obecnie jest pastor Andrzej Korytkowski. Przed nim tę służbę pełnili pastorzy: Zbigniew Chojnacki, Kazimierz Barczuk, Władyslaw Dwulat i Paweł Wróbel.

To, że tak wiele mogło się wydarzyć w ciągu minionych lat, zawdzięczamy Bogu, który poruszył serca licznych ofiarodawców wspierających organizowanie obozów i rozbudowę Ośrodka.

Do dzisiaj inspiracje, twórcze inicjatywy i wsparcie finansowe Jurka – George Bajeńskiego i jego misji, pomagają w tym, by „...ośrodek ten dał przykład pięknego zagospodarowania i wykorzystania uroczego zakątka naszego miasta. Stworzył miejsce, gdzie ludzie budują swą kondycję fizyczną i duchową w chrześcijańskiej atmosferze przyjaźni i prawdziwej wspólnoty” – to wypowiedź Burmistrza miasta z okazji ubiegłorocznego 40-lecia Ostróda Camp.

Dziękujemy więc Bogu, że przyznaje się do naszej służby, a naszym przyjaciołom za modlitwy, wsparcie finansowe i pomoc fizyczną w rozbudowie i funkcjonowaniu naszego Ośrodka. Niech Bóg wynagrodzi ich trud!

    Mamy nadzieję, że Ostróda Camp, jako agenda kościoła, będzie w następnych latach jeszcze lepiej służyła, nie tylko stwarzając możliwości wypoczynku wakacyjnego, ale przede wszystkim uczestnicząc w budowaniu więzi miedzy Bogiem a człowiekiem.

Created by Ostróda Camp Team

 .