Ostróda Camp
więcej niż wypoczynek

Kim jesteśmy 

Ośrodek Katechetyczno-Misyjny „Ostróda Camp” jest agendą Kościoła Chrystusowego – jednego z protestanckich Kościołów nurtu ewangelikalnego. Nasz doskonale położony Ośrodek jest miejscem obozów dla dzieci i młodzieży, wczasów dla rodzin i seniorów, konferencji,szkoleń i warsztatów. Wszystkie prowadzone w Ośrodku wydarzenia mają charakter chrześcijański.                                                  Promujemy chrześcijańskie zasady i wartości, akcentujemy nadrzędną rolę Boga w życiu człowieka. 

Created by Ostróda Camp Team

 .